Overskueligt udbudsmateriale til byggeri

Udarbejdelse af udbudsmateriale til byggeri

Arkhus Bygningsrådgivning A/S udarbejder en detaljeret arbejdsbeskrivelse til entreprenørerne, hvor vi beskriver, hvilke arbejder der skal udføres og hvordan de skal udføres. På den måde sikrer vi, at entreprenørerne byder på et sammenligneligt grundlag og at alle arbejder medtages fra start, så ekstraarbejde mindskes mest mulig.

Som en del af udbudsmaterialet udarbejdes en tilbudsliste, som de bydende entreprenører skal udfylde, så både bygherre og Arkhus får tilbuddene oplistet sammenligneligt med tilhørende enhedspriser.

Grundig gennemgang af tilbud

Udbudsmaterialet sendes til de bydende entreprenører, som bygherre selv har valgt. Når vi modtager tilbuddene, gennemgås de grundigt, hvorefter entreprenøren, som skal udføre opgaven, vælges.

Inden der skrives kontrakt med den valgte entreprenør, afholder vi et projektgennemgangsmøde med entreprenøren og bygherre, hvor det sikres, at entreprenøren har forstået udbudsmaterialet og har alle de beskrevne ydelser med i sit tilbud.

Vi gør det overskueligt for både bygherre og entreprenør

Vi hører ofte fra både bygherre og entreprenørerne, at vores udbudsmateriale er overskueligt og let at regne, da ydelser og omfang er præcist beskrevet. Vores præcise udbudsmateriale tjener sig ind på entreprenørenes indkomne tilbud og senere detaljeplanlægning af byggefasen.

Omfattende og fyldestgørende udbudsmateriale

Når vi hos Arkhus Bygningsrådgivning A/S udarbejder et udbudsmateriale, udarbejder vi oftest følgende:

  • Udbudsbrev
  • Byggesagsbeskrivelse
  • Arbejdsbeskrivelse
  • Tegningsmateriale
  • Tilbudslister
  • Udbudstidsplan
  • Fotoregistrering
  • Plan for sikkerhed og sundhed

Når den vindende entreprenør er fundet, tilbyder vi ligeledes at udarbejde et oplæg til en acceptskrivelse og sikrer at en evt. sikkerhedsstillelse bliver fremsendt til bygherre før at der bliver anvist fakturaer til betaling.

Skal vi også hjælpe dig med at udarbejde udbudsmateriale?

Vi tilbyder altid et gratis og uforpligtende møde, hvor dine ønsker, behov og forventninger bliver afstemt, så vores ydelser skræddersys til netop dit projekt. Vi giver gerne et specificeret fast tilbud.

Kontakt os og hør mere