Informationer

Adresse:
Industriholmen 71, 2650 Hvidovre

Kunde:
Sagstype:
Brandskader
Udført:

Blev kontaktet mens brandslukning pågik

Det særlige ved denne sag er, at forsikringsselskabet kontaktede os 2 timer efter at branden var opstået, og mens brandslukning pågik.

Vores opgang var at udarbejde en straks rapport, hvor skaden bliver beskrevet med årsag og omfang, og hvor vi samtidig anslog et beløb til skadeudbedring.

Mens brandslukning pågik, havde vi møde med forsikringstager hvor vi drøftede hvordan vi kunne hjælpe firmaet, til at få en forholdsvis normal drift under de nye forhold, hvor garageanlægget var udbrændt.
I denne sag har vi også udarbejdet udbudsmateriale på genopbygning af skaden.

Dette sikrer at forsikringsselskabet erstatter genopbygningen på baggrund af den konkurrencedygtige priser, som er indhentet i underhåndsbud.

Når genopbygningen udføres, fører vi tilsyn med byggeriet og sikre at det lever op til gældende krav og regler.

Skader


Hurtigt tilstede