Bygningsrådgivning gennem hele byggeriet

Erhverv

Arkhus Bygningsrådgivning ønsker at blive din byggetekniske rådgiver ved evt. nybyggeri, ombygning eller renoveringsopgaver på erhvervsbygninger/ejendomme.

Vi yder bygningsrådgivning gennem hele byggeriet lige fra første tanke til endelig aflevering.

Vi kan hjælpe med at få dine tanker ned på papir, skitsere dine fremtidige ønsker til indretning, som vi illustrerer i 3-dimensionelle tegninger, der giver et godt overblik over mulighederne.

Vi sikrer, at håndværkstilbud indhentes på sammenligneligt grundlag og at der bliver fulgt op på kvalitet, tidsplan og økonomi. Arkhus fører løbende tilsyn og afholder løbende byggemøder, hvorfra der tages referat, som efterfølgende sendes til de involveret parter, så alle er orienteret/opdateret, hvilket giver dig sikkerhed for, at du modtager den ydelse, der er bestilt og betalt, hvorved din egen administration kun i begrænset omfang skal løsrive sig fra igangværende gøremål og arbejdsopgaver, når der er igangværende byggesager.

Sædvanligvis betales vores honorar efter medgået tid, men vi giver også gerne et udspecificeret fast tilbud på vores aftalte ydelser. Vi hører ofte, at vores præcise udbudsmateriale tjener sig ind på entreprenørenes indkomne tilbud og senere detaljeplanlægning af byggefasen.

Nærværende rådgivning, der kan mærkes

Vi sikrer en nærværende rådgivning til alle vores kunder ved at tilbyde en personlig rådgivning. Alle vores sager bliver som det første overdraget til en projektleder, som vil være den gennemgående kontaktperson frem til sagens afslutning. Projektlederne i Arkhus har alle en håndværksmæssig baggrund og er efterfølgende uddannet bygningskonstruktører.

Ud over selve projektlederen vil der altid være en anden projektleder tilknyttet som backup og som projektlederen løbende kan have sparring med omkring sagen. Projektlederen vil også være bistået af en sekretær til håndtering af administration og korrespondance, så vi kan yde en nærværende rådgivning og besvare spørgsmål mv. inden for ganske få timer – selv om projektlederen ikke er på kontoret.

Skræddersyet rådgivning:

Vores kerneydelser kan i korte træk bestå af følgende:

 • Udarbejdelse af tilstandsrapport og tilhørende vedligeholdelsesplan
 • Udarbejdelse af budgetter på forestående renoveringsopgaver m.v.
 • Registrering og optegning af eksisterende forhold
 • Forslag og optegning af eventuelle ændringer og indretning
 • Udarbejdelse af myndighedsprojekt og indhentning af byggetilladelse samt kommunikation med den pågældende kommune, Kulturstyrelsen m.v.
 • Håndtering af og kommunikation med naboer og lejere – herunder varsling, individuelle materialevalg m.v.
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale bestående af bl.a. arbejdsbeskrivelse, tilbudslister og tegninger, der ligger til grund for afgivning af tilbud
 • Udarbejdelse af oplæg til acceptskrivelse mellem bygherre og entreprenør
 • Tilsyn under udførelsen af byggeriet – herunder bl.a. afholdelse af byggemøder samt styring af økonomi og tid
 • Afholdelse af afleveringsforretning og søge kommunen om ibrugtagningstilladelse
 • Afholdelse af eftersyn – 1 års gennemgang, 3 års forældelsesfrist samt 5 års syn
 • Udarbejdelse af statiske beregninger

Arkhus har faste samarbejdsaftaler med mindre eksterne ingeniørfirmaer, så vi kan tilbyde en samlet totalrådgivning, som indeholder ydelser, der udføres af en bygningsingeniør samt VVS- og el-ingeniør.

Skal vi også rådgive dig?

Vi tilbyder altid et gratis og uforpligtende møde, hvor dine ønsker, behov og forventninger bliver afstemt, så vores ydelser skræddersys til netop dit projekt. Vi giver gerne et specificeret fast tilbud.

Ønsker du et gratis og uforpligtende tilbud, kan vi kontaktes her.

Hør fra vores kunde hvorfor du skal vælge Arkhus

Thomas Fog Pedersen, Produktchef, Stensdal Group A/S – Ombygningsopgaver i kundens ejendomsportefølje