I 2018 valgte man at indføre lovkrav om en årlig gennemgang af den passive brandsikring.

Passiv brandsikring skal efterses en gang årligt

Passiv brandsikring har til formål at begrænse spredning af ild og røg fra en brand.  Det kan det have store konsekvenser menneskeligt, økonomisk med driftstab og bygningsskademæssigt, hvorfor der gennem årene er kommet et øget fokus på vedligehold af bygningers passive brandsikring.

I 2018 valgte man at indføre lovkrav om en årlig gennemgang af den passive brandsikring.

Derfor er passiv brandsikring så vigtigt:

  • Passiv brandsikring er vigtig for personsikkerheden, så personer kan flygte og reddes i forbindelse med evakuering under en eventuel brand
  • Passiv brandsikring er vigtig for ejendommens værdi. En eventuel brand må ikke kunne brede sig gennem brandsektioner, brandvægge m.v. Er den passive brandsikring intakt begrænses skaderne herunder spredning af ild og røg fra en brand.

Hvad er omfattet af passiv brandsikring?

I en gennemgang af ejendommen vil der blive taget flere hensyn. Men som udgangspunkt vil vi altid kigge på disse dele:

  • Brandadskillende bygningsdele (vægge, etagedæk, branddøre/vinduespartier osv.)
  • Brandsikring af bærende konstruktioner
  • Overflader indvendig som udvendig
  • Brandtætning af installationsgennemføringer
  • Flugtvejsforhold samt beredskabets adgangsveje, herunder brandveje, trapper, redningsarealer, redningsåbninger mv.

Få udarbejdet en lovpligtig gennemgang af passiv brandsikring med tilhørende rapport

Vi tilbyder at gennemgå den passive brandsikring i din ejendom, så alle i din husstand kan sove trygt og ejendommen kan bevare sin værdi.

Når rapporten er udarbejdet, gennemgår vi alle detaljerne med dig og hjælper med at lave en evt. handlingsplan, hvis der er fremkommet ting, der skal udbedres.

Vi har udført flere rapporter og vores ekspertise gør, at vi hurtigt og effektivt kan løse opgaven til alles tilfredshed.

Fakta: Hvad siger lovgivningen om passiv brandsikring?

Iht. BR18 §144, skal der ’’For eksisterende bygninger, hvor der ikke foreligger en godkendt drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan, skal drift, kontrol og vedligehold ske i henhold til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand.’’

I Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger, afsnit 7.6 Vedligeholdelse af passiv brandsikring, beskrives det at ’’Bygningens passive brandsikring skal mindst en gang årligt efterses, hvor synlige og tilgængelige forhold efterses, og eventuelle skader udbedres.’’

Pkt. 7.6.3 Fejl eller mangler på passive brandsikringstiltag:

’’Konstanternes der fejl eller mangel på byggeriets passive brandsikringstiltag, skal dette retableres hurtigst muligt, og for passive brandsikringstiltag, der har indflydelse på personsikkerhed, skal der iværksættes kompenserende tiltag, indtil fejlen er udbedret, alternativt må lokalerne ikke benyttes.’’

Skal vi også rådgive dig om passiv brandsikring?

Vi tilbyder altid et gratis og uforpligtende møde, hvor dine ønsker, behov og forventninger bliver afstemt, så vores ydelser skræddersys til netop dit projekt. Vi giver gerne et specificeret fast tilbud.

Kontakt os og hør mere