Lad Arkhus registrere ejendommen før der graves, så undgås tvivl ved anmeldelse om en evt. skade

Registrering af ejendomme i forbindelse med gravearbejde

I forbindelse med større anlægsarbejder som f.eks. gravearbejde og grundvandssænkning kan der opstå skader på de omkringliggende ejendomme og stensætninger m.v.

For at undgå at der opstår tvivl om, hvorvidt en evt. skade på en ejendom er opstået inden gravearbejdets påbegyndelse eller efter, kan Arkhus Bygningsrådgivning A/S tilbyde, at ejendomme nær en forestående udgravning registreres for evt. eksisterende revner eller sætningsskader.

Med hjælp fra vores bygningsingeniør kan vi samtidig vurdere om der er gravearbejde, der kræver ekstra forsigtighed, eller om der skal udføres forebyggende foranstaltninger for ikke at der sker en evt. skade på en nærliggende ejendom.

Efter besigtigelsen, hvor ejendommene grundigt gennemgås, udarbejder Arkhus en rapport, som omhandler foto med tilhørende tekst af evt. revner og sætningsskader samt et evt. oplæg til, hvor der bør opsættes vibrationsmålere.

Skal vi også registrere ejendomme for dig?

Kontakt os og hør mere