Arkhus er bygherres sikkerhed for, at der ikke er noget, som falder mellem to stole

Byggemøder og tilsyn

Arkhus Bygningsrådgivning A/S afholder løbende byggemøder under byggeriets udførelse. Sædvanligvist afholdes der et ugentligt byggemøde, hvorfra der tages referat, som sendes til de involverede parter, så alle er opdateret på fremdrift, tid, økonomi og evt. ændringer m.v. Ved hvert tilsyn og byggemøde dokumenteres fremdriften også ved fotodokumentation.

Vi fører ekstra tilsyn i perioder, hvor risikoen for fejl og svigt er størst, og hvor fejl og svigt dårligst kan tåles.

I forbindelse med vores løbende stikprøvevise tilsyn med byggeriet sikrer vi samtidig, at bygherre får leveret den aftalte ydelse i den aftalte kvalitet og til den aftalte pris.

Skal vi også rådgive dig?

Vi tilbyder altid et gratis og uforpligtende møde, hvor dine ønsker, behov og forventninger bliver afstemt, så vores ydelser skræddersys til netop dit projekt. Vi giver gerne et specificeret fast tilbud.

Kontakt os og hør mere