Udarbejdelse af en skadegradsberegning kræver erfaring og faglig viden - det har vi hos Arkhus

Udarbejdelse af skadegradsberegning

Arkhus Bygningsrådgivning A/S tilbyder forsikringsselskaber at udarbejde en skadegradsberegning på skadede ejendomme.

Som eksamineret skadebehandler/bygningstaksator kender vi til reglerne for opgørelse af disse skader. Vores beregning udarbejdes på baggrund af en grundig registrering og fremsendes til forsikringsselskabet i et overskueligt Excel-ark, hvor det tydeligt fremgår hvilke bygningsdele, der er regnet som beskadiget og i hvilken grad samt hvor meget der er regnet som ubeskadiget.

Vores skadegradsberegning indeholder følgende nøgletal:

  • Nyværdi i kroner
  • Dagsværdi i kroner
  • Værdiforringelse i procent
  • Den rene skade i kroner
  • Skade i procent
  • Lovliggørelse i kroner

Efter skadegradsberegningen er fremsendt til forsikringsselskabet, fortsætter vi ofte på sagen og hjælper forsikringsselskabet med at finde håndværkere til nedrivning og sanering samt genopbygning af den skadet ejendom.

Skal vi udarbejde en skadegradsberegning for dig?

Kontakt os og hør mere