Informationer

Adresse:

E/F Grøndalsbo, 2720 Vanløse

Kunde: Købstædernes Forsikring
Sagstype:
Brandskader
Udført: 2022/2023

Historisk stor brand i Vanløse foråret 2022

Arkhus Bygningsrådgivning A/S har været ansat af ejerforeningen som byggeteknisk rådgiver, samt ekstern taksator, ved den historiske storbrand der opstod i ejerforeningens ejendom i Vanløse foråret 2022.

Arkhus Bygningsrådgivning A/S har bl.a. udført nedenstående opgaver for ejerforeningen:

Efterkalkulere ejendommens nyværdi i kr. sammen med forsikringsselskabets eksterne rådgiver. Kalkulationen blev anvendt så ejerforeningen, på oplyst og betryggende grundlag sammen med ejerforeningens forsikringsmægler og øvrige rådgivere, kunne vælge mellem erstatningsmulighederne, som var kontant erstatning eller restværdierstatning, som betyder, at ejendommen genopbygges som før skade inkl. lovliggørelse.

Efter ejerforeningen valgte erstatningsformen restværdierstatning – genopbygning som før skade inkl. lovliggørelse – skulle Arkhus Bygningsrådgivning med udgangspunkt i eksisterende forhold optegne de nye lejligheder inkl. lovliggørelse, som bl.a. medfører mere isolering, større lysindfald, forbedring af lyd- og brandforhold samt ventilation m.v.

Inden optegning af den fremtidige ejendom kunne påbegyndes, blev den eksisterende ejendom/brandtomt registreret grundigt i samarbejde med landmåler så det sikres, at grundlaget og bygningens fodaftryk samt højder m.v. var korrekt og præcist som før skade.

Under udarbejdelse af tegningsmateriale over den fremtidige ejendom med 121 lejligheder, samt 9 erhvervslejemål, havde ejerforeningen og Arkhus Bygningsrådgivning A/S løbende møder med kommunens byggesagsbehandler om fremtidig indretning samt mulige dispensationer m.v. så vi var på forkant, da den endelige ansøgning om byggetilladelse blev indsendt.

Ud over tegningsmateriale, har Arkhus Bygningsrådgivning A/S også udarbejdet byggeprogram og tilbudslister som en del af det udbud totalentreprenørerne byder på. Arkhus Bygningsrådgivning A/S har tilbudsgivningen afholdt spørgemøde og svaret på spørgsmål til projektet.

Inden ejerforeningen underskrev kontrakt med totalentreprenøren, har Arkhus Bygningsrådgivning A/S sammen med ejerforeningens øvrige rådgivere herunder advokater m.v. gennemgået totalentreprenørernes tilbud samt byggetekniske forhold i kontraktgrundlaget.

Ført tilsyn


Lavet udbuddet