Informationer

Adresse:
Skovstjernevej, 4700 Næstved
Kunde:
Købstædernes Forsikring
Sagstype:
Brandskade
Udført:
2012/2013

Nedrivning og genopførelse af rækkehuse efter brand

Arkhus har været ansat af Købstædernes Forsikring til at yde byggeteknisk rådgivning i forbindelse med nedrivning og genopbygningen af de brandskadede rækkehuse.

Arkhus har registreret de eksisterende forhold inden nedrivningen, udarbejdet myndighedsprojekt og udbudsmaterialer samt afholdt licitationer for såvel nedrivnings- som genopbygningsentreprisen.

Under udførelsen har Arkhus ført løbende tilsyn med byggeriet med afholdelse af byggemøder og opfølgning på tidsplan og økonomi.

Denne brandskade endte med en nedrivning af i alt 5 rækkehuse efter branden i 2 boliger. Det gav en del koordinering af materialevalget at de 5 rækkehuse er en del af en samlet bebyggelse, som fortsat skulle fremstå som en ensartet helhed.

Før


Under


Efter