Lad Arkhus være jeres byggetekniske rådgiver/eksterne kirkeværge ved bygningssyn

Menighedsråd

Arkhus Bygningsrådgivning tilbyder at blive jeres byggetekniske rådgiver/eksterne kirkeværge ved bygningssyn eller ved evt. nybyggeri, ombygning eller renoveringsopgaver på sognets bygninger.

Arkhus får ofte rollen som ekstern kirkeværge og hjælper typisk menighedsrådet/kirkeværgen fra første tanke omkring et evt. byggeprojekt og frem til endelig aflevering af byggesagen. Med baggrund i vores erfaring sørger vi for, at byggesagen håndteres professionelt i forhold til myndigheder og tilbudsprocessen samt det at arbejde i private boliger som præstegårde mv.

Vi sikrer, at håndværkstilbud indhentes på sammenligneligt grundlag og at der bliver fulgt op på kvalitet, tidsplan og økonomi. Arkhus fører løbende tilsyn og afholder løbende byggemøder, hvorfra der tages referat, som efterfølgende sendes til de involveret parter, så alle er orienteret/opdateret, hvilket giver jer sikkerhed for, at I modtager den ydelse, der er bestilt og betalt, hvorved jeres egen administration kun i begrænset omfang skal løsrive sig fra igangværende gøremål og arbejdsopgaver, når der er igangværende byggesager i sognet.

Sædvanligvis betales vores honorar efter medgået tid, men vi giver også gerne et fast tilbud på vores aftalte ydelser. Vi hører ofte, at vores præcise udbudsmateriale tjener sig ind på entreprenørenes indkomne tilbud og senere detaljeplanlægning af byggefasen.

Skræddersyet rådgivning:

Vores kerneydelser kan i korte træk bestå af følgende:

 • Udarbejdelse af tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan.
 • Udarbejdelse af budgetter over forestående renoveringsopgaver m.v.
 • Registrering og optegning af eksisterende forhold.
 • Forslag og optegning af eventuelle ændringer og indretning.
 • Udarbejdelse af projektmateriale til kommune og provsti samt kommunikation med de pågældende myndigheder m.v.
 • Håndtering af og kommunikation lejer/præst herunder også varsling, individuelle materialevalg m.v.
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale/hovedprojekt, herunder beskrivelse, tegninger og tilbudsliste m.v.
 • Udarbejdelse af til acceptskrivelse/oplæg til entreprisekontrakt mellem bygherre og entreprenør.
 • Tilsyn under udførelsen af byggeriet – herunder bl.a. afholdelse af byggemøder samt styring af økonomi og tid.
 • Afholdelse af eftersyn – 1 års gennemgang, 3 års forældelsesfrist samt 5 års syn.
 • Udarbejdelse af statiske beregninger.

Arkhus har faste samarbejdsaftaler med mindre eksterne ingeniørfirmaer, så vi kan tilbyde en samlet totalrådgivning, som indeholder ydelser, der udføres af en bygningsingeniør samt VVS- og el-ingeniør.

Nærværende rådgivning, der kan mærkes

Vi sikrer en nærværende rådgivning til alle vores kunder ved at tilbyde en personlig rådgivning. Alle vores sager bliver som det første overdraget til en projektleder, som vil være den gennemgående kontaktperson frem til sagens afslutning. Projektlederne i Arkhus har alle en håndværksmæssig baggrund og er efterfølgende uddannet bygningskonstruktører.

Ud over selve projektlederen vil der altid være en anden projektleder tilknyttet som backup og som projektlederen løbende kan have sparring med omkring sagen. Projektlederen vil også være bistået af en sekretær til håndtering af administration og korrespondance, så vi kan yde en nærværende rådgivning og besvare spørgsmål mv. inden for ganske få timer – selv om projektlederen ikke er på kontoret.

Mange af vores kunder er på den baggrund også gengangere, der kommer igen netop fordi vores rådgivning er personlig, nærværende, hurtig og effektiv. Vi kortlægger altid kundens ønsker og behov, så vi kan tilbyde den bedste rådgivning, tilpasset den enkelte sag, uanset størrelse. Vi tilbyder altid et gratis og uforpligtende møde eller tilbud på vores ydelser.

Skal vi også rådgive dig?

Vi tilbyder altid et gratis og uforpligtende møde, hvor dine ønsker, behov og forventninger bliver afstemt, så vores ydelser skræddersys til netop dit projekt. Vi giver gerne et specificeret fast tilbud.

Ønsker du et gratis og uforpligtende tilbud, kan vi kontaktes her.

Se på 3 minutter hvordan Arkhus kan hjælpe dig