Arkhus samarbejder med de største forsikringsselskaber i Danmark

Forsikringsselskaber

Arkhus Bygningsrådgivning A/S samarbejder med de største forsikringsselskaber i Danmark omkring udbedring af brand- og vandskadede ejendomme. Med baggrund i vores mange års erfaring med udbedring af bygningsskader kan Arkhus tilbyde at styre og håndtere skadeforløbet straks efter skaden er sket og helt frem til endelig aflevering og indflytning.

Hurtig udrykning ved forsikringsskader

Vi trækker i alle tråde på én gang og sikrer derved, at der kan arbejdes på skaden i ét kontinuerligt forløb uden unødige ophold.

Arkhus har faste samarbejdsaftaler med mindre eksterne ingeniørfirmaer, så vi kan tilbyde en samlet totalrådgivning, som indeholder ydelser, der udføres af en bygningsingeniør samt VVS- og el-ingeniør.

Nærværende rådgivning, der kan mærkes

Vi sikrer en nærværende rådgivning til alle vores kunder ved at tilbyde en personlig rådgivning. Alle vores sager bliver som det første overdraget til en projektleder, som vil være den gennemgående kontaktperson frem til sagens afslutning. Projektlederne i Arkhus har alle en håndværksmæssig baggrund og er efterfølgende uddannet bygningskonstruktører.

Ud over selve projektlederen vil der altid være en anden projektleder tilknyttet som backup og som projektlederen løbende kan have sparring med omkring sagen. Projektlederen vil også være bistået af en sekretær til håndtering af administration og korrespondance, så vi kan yde en nærværende rådgivning og besvare spørgsmål mv. inden for ganske få timer – selv om projektlederen ikke er på kontoret.

Mange af vores kunder er på den baggrund også gengangere, der kommer igen netop fordi vores rådgivning er personlig, nærværende, hurtig og effektiv. Vi kortlægger altid kundens ønsker og behov, så vi kan tilbyde den bedste rådgivning, tilpasset den enkelte sag, uanset størrelse. Vi tilbyder altid et gratis og uforpligtende møde eller tilbud på vores ydelser.

Se på tre minutter hvordan Arkhus kan hjælpe dig

Totalrådgivning i forbindelse med forsikringsskader

Hos Arkhus har vi kompetencer til at håndtere et skadesforløb, som i korte træk kan bestå af følgende:

  • Udarbejdelse af skadesgradsberegning, herunder beregning af skadesprocent, dagsværdi før skade samt lovliggørelsesberegning
  • Registrering af brand- eller vandskadede bygninger, inden nedrivningen påbegyndes – herunder udarbejdelse af skadesopgørelse, foto, opmåling og tegning
  • Udarbejdelse af udbud på nedrivning og sanering
  • Udarbejdelse af statiske beregninger m.v.
  • Dialog, varsling og håndtering af skadeslidte ejere/beboere – herunder individuelle materialevalg til genopbygning m.v.
  • Udarbejdelse af myndighedsprojekt og indhentning af byggetilladelse samt kommunikation med den pågældende kommune, Kulturstyrelsen m.v.
  • Udarbejdelse af udbudsmateriale/hovedprojekt, herunder arbejdsbeskrivelse, tegninger og tilbudsliste m.v.
  • Udarbejdelse af oplæg til acceptskrivelse mellem bygherre/skadeslidte og entreprenør
  • Tilsyn med udbedring af forsikringsskaden, herunder bl.a. afholdelse af byggemøder samt styring af økonomi og tid
  • Afholdelse af afleveringsforretning og søge kommunen om ibrugtagningstilladelse

Vi kan også tilbyde delvis håndtering af løsøre, hvis løsøre er af bygningsmæssig karakter som f.eks. ventilation, elinstallation, indretning af butik, bar, restaurant m.v.

Siden 2011 har vi også takseret skybruds– og stormflodsskader for Stormrådet via forsikringsselskaber. Vi er derfor rutineret i skadebehandling via Stormbasen.

Hvis du ønsker uddybende information omkring vores ydelser, kan du læse mere om vores kernekompetencer her.

Geografisk dækker vi Sjælland, Fyn og øerne. Vi har også skader i Jylland, hvis skaden er af en vis størrelse, eller hvis der er mange skader i samme område, som f.eks. ved stormflod, skybrud eller lignende.

Skal vi også rådgive dig?

Vi tilbyder altid et gratis og uforpligtende møde, hvor dine ønsker, behov og forventninger bliver afstemt, så vores ydelser skræddersys til netop dit projekt. Vi giver gerne en specificeret overslagspris eller et fast tilbud.

Skal vi hjælpe med byggeteknisk rådgivning, kan vi kontaktes her.