Arkhus tilbyder at håndtere skadeforløbet fra skaden er sket og helt frem til endelig aflevering

Skadeopgørelse efter brand- eller vandskade

Ofte bliver Arkhus Bygningsrådgivning A/S tilkaldt som ekstern taksator for et forsikringsselskab i forbindelse med besigtigelse af en anmeldt brand- eller vandskade.

Arkhus kender til branchen og vigtigheden i at kontakte forsikringstager/skadelidte hurtigst muligt og aftale besigtigelse.

Når Arkhus besigtiger en skade, bliver skaden registreret og omfangsbestemt. Umiddelbart herefter udarbejdes en rapport, der i hovedtræk omhandler følgende punkter:

  • Stamoplysninger – bl.a. skadenr., kontaktpersoner og kontaktoplysninger m.v.
  • Skadestedet
  • Skadeårsag
  • Skadesomfang
  • Reserve – dvs. afsat anslået beløb til skadesudbedring
  • Aftaler og evt. særlige forhold
  • Fotoregistrering

Umiddelbart efter skaden er besigtiget, fremsendes rapporten til forsikringsselskabet, hvorefter skadebehandler eller taksator vurderer, hvad der efterfølgende skal ske.

Med baggrund i vores mange års erfaring med udbedring af bygningsskader, kan Arkhus tilbyde at styre og håndtere skadeforløbet straks efter skaden er sket og helt frem til endelig aflevering og indflytning. Vi trækker i alle tråde på én gang og sikrer derved, at der kan arbejdes på skaden i ét kontinuerligt forløb uden unødige ophold. Samtidig med at nedrivning og sanering pågår, søger vi på vegne af forsikringstager myndighederne om tilladelse til genopbygning og har løbende dialog omkring evt. lovliggørelseskrav. Endvidere udarbejder vi udbudsmateriale til genopbygning, mens nedrivning og saneringsarbejde pågår, så genopbygningen kan påbegyndes straks efter bygningen er saneret.

Skal vi også hjælpe dig?

Kontakt os og hør mere