Det er bygherres ansvar at indkalde rettidigt til 1- og 5-års eftersyn - lad Arkhus hjælpe dig

1-års eftersyn, 3-års forældelsesfrist og 5-års eftersyn

Når et større byggeprojekt afleveres, har entreprenøren almindeligvist stillet garanti jf. AB18. I forbindelse med nedskrivning af garantien efter 1 år tilbyder Arkhus Bygningsrådgivning A/S at gennemføre et 1-års eftersyn, ligesom vi også tilbyder at udføre eftersyn i forbindelse med 3-års forældelsesfrist og 5-års eftersyn.

Vi gennemgår byggeriet og konstaterer om der evt. er opstået skader efter afleveringen. Evt. skader noteres og dokumenteres med foto og i samarbejde med bygherre og entreprenør lægges der en plan for, hvornår og hvordan evt. nye tilkomne skader udbedres.

Når evt. skader er udbedret, nedskrives entreprenørens garanti fra 10% til 2% af kontraktsummen.

Hvis Arkhus har været tilknyttet byggesagen fra starten og frem til afleveringen af byggeriet, vil Arkhus automatisk kontakte bygherren og sikre, at entreprenøren indkaldes til 1-års eftersynet rettidigt iht. de angivne tidsfrister.

Skal vi også rådgive dig?

Vi tilbyder altid et gratis og uforpligtende møde, hvor dine ønsker, behov og forventninger bliver afstemt, så vores ydelser skræddersys til netop dit projekt. Vi giver gerne et specificeret fast tilbud.

Kontakt os og hør mere