Renovering af facade og vinduer mod gård

Renovering af facade, vinduer samt hovedtrapper

Arkhus har været ansat af AB Johnstrups Alle 9 m. fl. til byggeteknisk rådgivning i forbindelse med renovering af facade og vinduer mod gård samt hovedtrapper.

Vinduer mod gård er istandsat snedker- og malermæssigt. Murværket er repareret og sålbænke er udskiftet til nye i beton, som er støbt på stedet. Sokkel er sandblæst, pudsrepareret og efterfølgende malet.

I hovedtrapperum er vægge og træværk afrenset og malet, ådring på lejlighedsdøre er repareret, der er skiftet lysinstallation til ny strømbesparende installation og belægningen på trin og reposer er udskiftet til ny linoleum.

Vores rådgivning bestod af registrering af eksisterende forhold, udarbejdelse af udbudsmateriale, indhentning af underhåndsbud og tilsyn med udførelsen, samt opfølgning på økonomi.

Før


Under


Efter