Få tilskud fra Støjpuljen til at reducere støjen

Bor du i en etageejendom i Københavns Kommune tæt på trafikeret vej, og er du plaget af støjen derfra, så er der måske hjælp at hente.

Andels- og ejerforeninger kan søge om støtte til at udskifte til nye, støjdæmpende vinduer eller støjdæmpe de eksisterende, bevaringsværdige vinduer. Ejendommen skal være stærkt støjbelastet med mere end 68 dB af vejstøj, og de eksisterende vinduer skal være nedslidte, mere end 25 år gamle og dårligt isoleret mod støj.

Puljen har to årlige ansøgningsfrister, én om foråret og én om efteråret.
I alt er der afsat 40 mio. kr. til puljen i årene 2022-2024.

Næste ansøgningsfrist er: 18. april 2023

Lyder det som jeres ejendom, så kontakt Arkhus Bygningsrådgivning A/S , Allan Daugaard på telefon 23 72 63 36 eller ad@arkhus.dk og hør, hvad vi kan gøre for jer.

Læs mere om støjpuljen på https://byfornyelsespuljer.kk.dk/stoejpuljen