Genopført erhvervsejendom efter brand

Nedrivning og genopbygning af brandskade i kontorbygning.

Arkhus Bygningsrådgivning var ansat af Topdanmark Forsikring til bistå med byggeteknisk rådgivning i forbindelse med genopbygningen af dette brandskadede erhvervslejemål i Farum.

Rådgivningen bestod af følgende:

  • Registrering af eksisterende forhold.
  • Udarbejdelse af udbudsmateriale til brug for prissætning af nedrivning.
  • Medvirken til omfangsbestemmelse af skaden i samarbejde med fugtfirma.
  • Ansøgning til kommunen om lovliggørelse m.v.
  • Udarbejdelse af udbudsmateriale til brug for prissætning af genopbygning.
  • Nødvendigt tilsyn under nedrivning og genopbygning.

Arkhus var med på opgaven straks, da branden var slukket.

Før


Under


Efter