Informationer

Adresse:
Ørnevej, 2400 København NV
Kunde:
Gjensidige Forsikring
Sagstype:
Brandskade
Udført:
2017

Genopførelse efter brand i større beboelsesejendom i København

Arkhus Bygningsrådgivning A/S har været ansat af Gjensidige Forsikring til at koordinere nedrivningen og projektere genopbygningen af denne større beboelsesejendom i København, hvor 4 opgange med i alt 32 lejligheder blev brandskadede.

Arkhus har fra starten været på opgaven med bl.a. indhentning af tilbud på stillads, igangsætning af stilladsopstilling, myndighedsbehandling – herunder ansøgning om byggetilladelse – samt registrering af skaderne i samtlige lejligheder.

Arkhus har udarbejdet udbudsmaterialet på genopførelsen, afholdt licitation og hjulpet boligforeningen med udarbejdelse af acceptskrivelsen. Da nedrivning samt fugt- og sodsanering var tilendebragt, kunne genopbygningen hurtigt igangsættes.

Under genopbygningen førte Arkhus løbende tilsyn, afholdte byggemøder og fulgte op på både tidsplan og økonomi.

Arkhus har været i tæt dialog med beboerne og koordineret arbejdet omkring indretning af køkken, som har været forskellig fra bolig til bolig.  De 32 lejligheder blev afleveret løbende og Arkhus har fulgt op på evt. fejl og mangler, så byggeriet blev afleveres mangelfrit og til den aftalte afleveringsdato.

Før


Under


Efter