Informationer

Adresse:
Håndværkervej 60,
4000 Roskilde
Kunde:
If Forsikring
Sagstype:
Brandskade
Udført:
2015/2016

Brand i erhvervslejemål i Roskilde

Arkhus Bygningsrådgivning var ansat af If Forsikring til at yde byggeteknisk rådgivning i forbindelse med en brand i denne erhvervsejendom på Håndværkervej i Roskilde.

Rådgivningen bestod i hovedtræk af registrering af eksisterende forhold, indhentning af priser på nedrivning mv., samt udarbejdelse af udbudsmateriale til brug for prissætning af genopbygningen.

Arkhus sørgede endvidere for myndighedsbehandlingen og ansøgte kommunen om tilladelse til nedrivning og genopbygning med tilhørende lovliggørelseskrav.

Arkhus førte ugentlige tilsyn under hele genopbygningen med tilhørende opfølgning på tidsplanen og byggesagsøkomien.

Arkhus blev kontaktet af If Forsikring umiddelbart efter, at branden var slukket og var i tæt dialog med både bygherre og forsikringsselskab frem til endelig aflevering.

Før


Under


Efter