Vi udarbejder tilstandsrapporter og vedligeholdelsesplaner

Tilstandsvurdering og eftersyn

Pas på dine værdier – forfalder din ejendom, mister den værdi!

Ejendommens klimaskærm, dvs. tag, facader, vinduer og sokkel/fundament, som dagligt udsættes for vejrlig, nedbrydes gradvist og har derfor behov for løbende og rettidig vedligehold. Ud over vedligeholdelse af klimaskærmen kan der være ønsker om renovering af trapperum, evt. fællesrum, fælles vaskeri eller andre fælles faciliteter.

Der er god økonomi i at vedligeholde din ejendom rettidigt. Korrekt vedligehold forlænger levetiden af de enkelte bygningsdele og bidrager til et mere attraktivt miljø i og omkring ejendommen.

Går du med planer om at forbedre din ejendom og tilføre den værdi i form af nyt tag, nye vinduer eller måske etablere altaner, kan der være en økonomisk fordel i at udføre disse forbedringer samtidig med den almindelige løbende vedligeholdelse.

Er du en del af et boligselskab, en ejer- eller andelsboligforening eller ejer du én eller flere udlejningsejendomme kan Arkhus Bygningsrådgivning A/S tilbyde at udarbejde en tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan, som kan medvirke til, at din ejendom ikke mister værdi på grund af nedslidning. Arkhus Bygningsrådgivning A/S kan også bistå med byggeteknisk rådgivning i forbindelse med renovering af ejendomme.

Totalrådgivning i forbindelse med tilstandsvurdering og eftersyn

Vores kerneydelser inden for tilstandsvurdering og eftersyn kan i korte træk bestå af følgende:

Hvis du ønsker uddybende information omkring vores ydelser, kan du læse mere om vores kernekompetencer her.