Vores projektledere har taget den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse inden for bygge- og anlægsområdet.

Koordinering af sikkerhed og sundhed

Bygherren har ansvar for sikkerheden under byggeriet. Arkhus tilbyder at varetage bygherres forpligtigelser i forbindelse med koordinering sikkerhed og sundhed på byggepladsen.

Arkhus Bygningsrådgivning A/S har projektledere, som har taget den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet.

Vi kan derfor tilbyde at være bygherres sikkerhedskoordinator på de renoveringsopgaver og forsikringsskader, som vi fører tilsyn med.

Det er vigtigt for Arkhus, at vores byggesager afleveres til tiden, i den aftalte kvalitet og til den aftalte økonomi. Men det er lige så vigtigt for os, at der ikke sker ulykker på vores byggepladser. Vi afholder naturligvis de sikkerhedsmøder, som Arbejdsmiljøloven kræver, hvor entreprenørerne har mødepligt. Møderne afholdes hver 14. dag og der skrives og udsendes referat til alle faggrupper på byggesagen. Samtidig med møderne foretager vi en rundering på pladsen og noterer eventuelle forhold, der ikke er i orden. Dette bemærkes i referatet sammen med en frist for, hvornår forholdet skal være bragt i orden.

Ud over de møder, som er lovpligtige, har vores tilsynsførende projektledere også opmærksomheden rettet mod den daglige sikkerhed, når som helst vi kommer på byggepladsen.

Har du lyst til at høre mere, kan vi kontaktes her.