Arkhus samarbejder med de største forsikringsselskaber i Danmark

Forsikringsskader på ejendomme

Arkhus Bygningsrådgivning A/S samarbejder med de største forsikringsselskaber i Danmark omkring udbedring af brand- og vandskadede ejendomme. Med baggrund i vores mange års erfaring med udbedring af bygningsskader kan Arkhus tilbyde at styre og håndtere skadeforløbet straks efter skaden er sket og helt frem til endelig aflevering og indflytning.

Hurtig udrykning ved forsikringsskader

Vi trækker i alle tråde på én gang, når skaden er sket og sikrer derved, at der kan arbejdes på skaden i ét kontinuerligt forløb uden unødige ophold.

Samtidig med at nedrivning og sanering pågår, søger vi på vegne af forsikringstager myndighederne om tilladelse til genopbygning og har løbende dialog med myndighederne om evt. lovliggørelseskrav.

Udbudsmateriale og genopbygning

Endvidere udarbejder vi udbudsmateriale til genopbygning, mens nedrivning og saneringsarbejdet pågår, så genopbygningen kan påbegyndes straks efter bygningen er saneret.

Stort kendskab til bygningsskader

Arkhus kender til branchen og udfordringerne med bygningsskader, herunder miljøscreening og kortlægning af asbest, bly og pcb mv. inden nedrivning og sanering samt udfordringerne med fjernelse af skaderelateret fugt, skimmel samt røg- og sodlugt.

Arkhus fører løbende tilsyn og sikrer, at alt skaderelateret fugt, skimmel, røg- og sodlugt fjernes helt, inden genopbygning påbegyndes.

Se på tre minutter hvordan Arkhus kan hjælpe dig

Totalrådgivning i forbindelse med forsikringsskader

Hos Arkhus har vi kompetencer til at håndtere et skadesforløb, som i korte træk kan bestå af følgende:

 • Sørge for genhusning, finde erstatningsbolig og evt. flytning af løsøre
 • Udarbejdelse af skadesgradsberegning på skadede ejendomme, herunder beregning af skadesprocent, dagsværdi før skade samt lovliggørelsesberegning
 • Registrering af brand- eller vandskadede bygninger, inden nedrivningen påbegyndes – herunder udarbejdelse af førstegangsrapport, foto, opmåling og tegning
 • Udarbejdelse af udbud på nedrivning og sanering
 • Udarbejdelse af statiske beregninger m.v.
 • Dialog, varsling og håndtering af skadeslidte ejere/beboere – herunder individuelle materialevalg til genopbygning m.v.
 • Udarbejdelse af myndighedsprojekt og indhentning af byggetilladelse samt kommunikation med den pågældende kommune, Kulturstyrelsen m.v.
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale/hovedprojekt, herunder arbejdsbeskrivelse, tegninger og tilbudsliste m.v.
 • Udarbejdelse af oplæg til acceptskrivelse mellem bygherre/skadeslidte og entreprenør
 • Tilsyn med udbedring af forsikringsskaden – herunder bl.a. afholdelse af byggemøder samt styring af økonomi og tid
 • Afholdelse af afleveringsforretning og søge kommunen om ibrugtagningstilladelse

Vi kan også tilbyde delvis håndtering af løsøre, hvis løsøre er af bygningsmæssig karakter som f.eks. ventilation, elinstallation, indretning af butik, bar, restaurant m.v.

Arkhus har faste samarbejdsaftaler med mindre eksterne ingeniørfirmaer, så vi kan tilbyde en samlet totalrådgivning, som indeholder ydelser, der udføres af en bygningsingeniør samt VVS- og EL-ingeniør.

Siden 2011 har vi også takseret skybruds- og stormflodsskader for Stormrådet via forsikringsselskaber. Vi er derfor rutineret i skadebehandling via Stormbasen.

Hvis du ønsker uddybende information omkring vores ydelser, kan du læse mere om vores kernekompetencer her.

Geografisk dækker vi Sjælland, Fyn og øerne. Vi har også skader i Jylland, hvis skaden er af en vis størrelse, eller hvis der er mange skader i samme område, som f.eks. ved stormflod, skybrud eller lignende.

Nærværende rådgivning om forsikringsskader

Vi sikrer en nærværende rådgivning til alle vores forsikringskunder ved at tilbyde en personlig rådgivning. Alle vores forsikringssager bliver som det første overdraget til en projektleder, som vil være den gennemgående kontaktperson frem til sagens afslutning.

Projektlederne i Arkhus har alle en håndværksmæssig baggrund og er efterfølgende uddannet bygningskonstruktører.

Ud over selve projektlederen vil der altid være en anden projektleder tilknyttet som backup og som projektlederen løbende kan have sparring med omkring sagen.

Projektlederen vil også være bistået af en sekretær til håndtering af administration og korrespondance, så vi kan yde en nærværende rådgivning og besvare spørgsmål mv. inden for ganske få timer – selv om projektlederen ikke er på kontoret.

Skal vi også rådgive dig?

Vi tilbyder altid et gratis og uforpligtende møde, hvor dine ønsker, behov og forventninger bliver afstemt, så vores ydelser skræddersys til netop dit projekt. Vi giver gerne et specificeret fast tilbud.
Skal vi hjælpe med byggeteknisk rådgivning, kan vi kontaktes her.