Renovering af facade og vinduer mod gård

Uncategorized

Renovering af facade, vinduer samt hovedtrapper

Arkhus har været ansat af AB Johnstrups Alle 9 m. fl. til byggeteknisk rådgivning i forbindelse med renovering af facade og vinduer mod gård samt hovedtrapper.

Vinduer mod gård er istandsat snedker- og malermæssigt. Murværket er repareret og sålbænke er udskiftet til nye i beton, som er støbt på stedet. Sokkel er sandblæst, pudsrepareret og efterfølgende malet.

I hovedtrapperum er vægge og træværk afrenset og malet, ådring på lejlighedsdøre er repareret, der er skiftet lysinstallation til ny strømbesparende installation og belægningen på trin og reposer er udskiftet til ny linoleum.

Vores rådgivning bestod af registrering af eksisterende forhold, udarbejdelse af udbudsmateriale, indhentning af underhåndsbud og tilsyn med udførelsen, samt opfølgning på økonomi.

Før


Under


EfterBrand i erhvervsejendom på Strøget

Uncategorized

I hjertet af København K har Arkhus været tilknyttet som rådgiver på en større brandskade, som bl.a. inkluderede Kaufmann tøjforretning. Arkhus var på sagen lige fra branden blev slukket og frem til endelig aflevering og ibrugtagning.

Skaderne efter branden og den efterfølgende brandslukning var voldsomme. Omfanget af skaden var ca. 3.000 etagemeter, og i hjørnet af bygningen nær arnestedet, var alle etageadskillelser fjernet, så man kunne stå i stueetagen ved Kaufmann og se op på undersiden af tagbeklædningen over 4.sals lejemål.

Omfanget af skaderne var udfordrende at fastligge, da der var mange hulrum ved forsatsvægge, skunke og rørkasser, hvor røg og sod havde forplantet sig med store lugtgener til følge. Ud over skadens store omfang var skaden meget speciel, da der på de flotte kontorer bl.a. var glaslofter, stuk og høje panelvægge af massivt hårdt træ med flotte profileringer. Mange af gulvene var belagt med sildebensparket med bort langs kanterne.

Under skadesudbedringen har Arkhus været i løbende og tæt dialog med både ejer, lejer, taksator og forsikringsmægler samt entreprenøren. Opgaven bestod i alt sin enkelthed i, at få genopbygget ejendommen som før skade, hurtigst muligt, så huslejetab og driftstab blev minimeret, og så lejerne kunne komme hurtigt tilbage igen.

Arkhus sikrede samtidig arbejdsmiljøet og var ansat til at udarbejde Plan for Sikkerhed og Sundhed, samt afholde nødvendige sikkerhedsmøder og sikkerhedsrundering på byggepladsen.

Før


Under


EfterGenopført erhvervsejendom efter brand

Uncategorized

Nedrivning og genopbygning af brandskade i kontorbygning.

Arkhus Bygningsrådgivning var ansat af Topdanmark Forsikring til bistå med byggeteknisk rådgivning i forbindelse med genopbygningen af dette brandskadede erhvervslejemål i Farum.

Rådgivningen bestod af følgende:

  • Registrering af eksisterende forhold.
  • Udarbejdelse af udbudsmateriale til brug for prissætning af nedrivning.
  • Medvirken til omfangsbestemmelse af skaden i samarbejde med fugtfirma.
  • Ansøgning til kommunen om lovliggørelse m.v.
  • Udarbejdelse af udbudsmateriale til brug for prissætning af genopbygning.
  • Nødvendigt tilsyn under nedrivning og genopbygning.

Arkhus var med på opgaven straks, da branden var slukket.

Før


Under


EfterTilgængelighedsprojekt

Uncategorized

Elevator og trappelifte - Valdemarskolen og Dagmarskolen i Ringsted

Arkhus Bygningsrådgivning vandt opgaven i forbindelse med projektering af nye tilgænglighedskrav på Dagmarskolen og Valdemarskolen for Ringsted Kommune.

Opgaven bestod bl.a. af etablering af en elevator samt trappelifte og ændring af udvendige belægninger, så der blev opnået niveaufri adgang. Arkhus Bygningsrådgivning var med i den indledende fase, hvor placering af elevator og trappelifte blev besluttet og efterfølgende har vi udarbejdet myndighedsprojekt og udbudsmateriale samt ført tilsyn under udførslen.

Før


Efter