Informationer

Adresse:
Absalonsgade 18, 1658 København V
Kunde:
A/B Absalonsgade 18
Sagstype:
Renovering
Udført:
2018/2019

Udskiftning af brugsvandsinstallationer

I denne sag havde boligforeningen ofte problemer med utætte rør. Arkhus har hjulpet boligforeningen med at dimensionere nye rørinstallationer samt tilhørende pumper, så rørinstallationerne ikke overbelastes.

Arkhus har udarbejdet udbudsmateriale på den nye rørinstallation samt på alle følgearbejder som de- og genmontering af lofter, køkkener, rørkasser m.v.

Under arbejdets udførelse førte vi tilsyn og afholdte byggemøder, hvorfra der blev ført referat, som blev fremsendt til alle parter. Vi fulgte løbende op på tidsplanen og udarbejdede et økonomiskema, så bygherre hele tiden kunne følge status på økonomien, så der ikke kom nogen overraskelser til slut i sagen. Alle projektændringer og modtagne fakturaer fremgik som en del af økonomiskemaet.

Da arbejdet var færdigt og klar til aflevering, afholdte vi en afleveringsforretning, hvor fejl og mangler blev noteret og efterfølgende udbedret af entreprenøren.

Arkhus har også afholdt 1 års eftersyn inkl. tilhørende opfølgning.

Hør fra vores kunde hvorfor du skal vælge Arkhus

Uffe Jønson, bygherrerepræsentant fra A/B Absalonsgade 18 – Ny brugsvandsinstallation samt følgearbejder

Før


Under


Efter