Informationer

Adresse:
Borgediget 7A, 4000 Roskilde
Kunde:
A/B Borgediget 7A
Sagstype:
Renovering
Udført:
2018

Tagudskiftning og facaderenovering

Arkhus har været ansat af A/B Borgediget 7A til byggeteknisk rådgivning i forbindelse med komplet
udskiftning af tag, udskiftning af tagvinduer samt renovering af eksisterende kviste, som blev beklædt
med zink. Samtidig blev døre og vinduer malermæssigt istandsat, der blev foretaget partiel udskiftning af defekte skiffersålbænke, ligesom der blev foretaget udvendig efterisolering af facaden og omfugning af gavltrekant.

Rådgivningen bestod i hovedtræk af registrering af eksisterende forhold, udarbejdelse af udbudsmateriale herunder bl.a. arbejdsbeskrivelse, byggesagsbeskrivelse, tilbudslister, tidsplan og tegninger, plan for sikkerhed og sundhed samt byggepladsplan mv.

Arkhus har indhentet tilbud som underhåndsbud, vurderet tilbuddene, afholdt projektgennemgang med den vindende entreprenør og udarbejdet acceptskrivelse.

Under udførelsesfasen har Arkhus ført løbende tilsyn med byggeriet, afholdt byggemøder og har løbende fulgt op på byggesagsøkonomien, så bygherre hele tiden var opdateret på den samlede økonomi. Alle ændringer til projektet under udførelsen blev dokumenteret med
projektændringsnotater.

Arbejderne blev afsluttet jf. tidsplanen i december 2018, hvor der blev afholdt afleveringsforretning samt opfølgning på mangeludbedring. Den samlede byggesagsøkonomi blev afsluttet og fremsendt
til bygherre.

Arkhus har efterfølgende afholdt 1-års gennemgang inkl. tilhørende opfølgning.

Hør fra vores kunde hvorfor du skal vælge Arkhus

Hans Dam Frandsen, Bygherrerepræsentant, A/B Borgediget 7A

Før


Under


Efter