Informationer

Adresse:
Tjærebyvej 9, 4000 Roskilde
Kunde:
Falkenhøj Invest ApS
Sagstype:
Ombygning
Udført:
2019

Ombygning fra staldlænge til kontor

I denne sag har Arkhus haft til opgave at etablere et 245 m2 stort kontor i en eksisterende staldlænge.

Efter grundig dialog med den kommende lejer om fremtidige krav, ønsker og behov til kontoret, påbegyndte vi en udførlig registrering af de eksisterende forhold og sikrede os, at alle detaljer blev indarbejdet i udbudsmaterialet.

Det var et stort ønske fra lejers side, at det fremtidige kontor blev lyst og venligt med moderne indretning, men med respekt for den eksisterende staldlænge med staldvinduer m.v.

Efter at have ansøgt om og fået byggetilladelse udarbejdede vi et udbudsmateriale, hvor alle ønsker og detaljer blev indarbejdet. Udbudsmaterialet lå til grund for tilbudsindhentning samt arbejdets udførelse.

Arkhus har løbende ført tilsyn med arbejdets udførelse og afholdt ugentlige byggemøder, hvor der blev fulgt op på kvalitet, tidsplan og økonomi.

Da kontoret var færdigt, afholdte vi en afleveringsforretning, hvor fejl og mangler blev noteret og efterfølgende udbedret af entreprenøren. Den samlede byggesagsøkonomi blev afsluttet og fremsendt til bygherre.

Hør fra vores kunder hvorfor du skal vælge Arkhus

H. P. Nielsen, Bygherre, Falkenhøj Invest ApS

Robert Thiesen, Direktør, Dansk Formue- og Investeringspleje A/S

Før


Under


Efter