Informationer

Adresse:
Walgerholm 19, 3500 Værløse
Kunde:
Købstædernes Forsikring
Sagstype:
Brandskade
Udført:
2015/2016

Genopførelse efter brand i galvaniseringsvirksomhed

Arkhus Bygningsrådgivning har været ansat af Købstædernes Forsikring til at yde byggeteknisk rådgivning i forbindelse med en større brand i denne galvaniseringsvirksomhed på Walgerholm i Værløse.

Rådgivningen bestod i hovedtræk af registrering af eksisterende forhold, indhentning af priser på nedrivning  samt udarbejdelse af udbudsmateriale til brug for prissætning af genopbygningen.

Arkhus sørgede endvidere for myndighedsbehandlingen, og ansøgte kommunen om tilladelse til genopbygning med tilhørende lovligførelseskrav.

Arkhus førte løbende ugentlige tilsyn under hele genopbygningen med tilhørende opfølgning på tidsplan og økonomi.

Arkhus blev kontaktet af Købstædernes Forsikring umiddelbart efter at branden var slukket og var i tæt dialog med både bygherre og forsikringsselskab frem til endelig aflevering.

Før


Under


Efter