Informationer

Adresse:
Nygade 2-4 og Skoubogade 1, 1158 København K
Kunde:
Alm. Brand Forsikring
Sagstype:
Brandskade
Udført:
2016/2017

Brand i større erhvervsejendom på Strøget

Arkhus har været tilknyttet som rådgiver på en større brandskade i hjertet af København K, som bl.a. inkluderede tøjforretningen Kaufmann. Arkhus var på sagen lige fra branden blev slukket og frem til endelig aflevering og ibrugtagning.

Omfanget af skaden var ca. 3.000 etagemeter og i hjørnet af bygningen nær arnestedet var alle etageadskillelser fjernet, så man kunne stå i stueetagen ved Kaufmann og se op på undersiden af tagbeklædningen over 4. sals lejemål.

Omfanget af skaderne var udfordrende at fastligge, da der var mange hulrum ved forsatsvægge, skunke og rørkasser, hvor røg og sod havde forplantet sig med store lugtgener til følge. Ud over skadens store omfang var skaden meget speciel, da der på de flotte kontorer bl.a. var glaslofter, stuk og høje panelvægge af massivt hårdt træ med flotte profileringer. Mange af gulvene var belagt med sildebensparket med bort langs kanterne.

Under skadesudbedringen har Arkhus været i løbende og tæt dialog med både ejer, lejer, taksator og forsikringsmægler samt entreprenøren. Opgaven bestod i alt sin enkelthed i at få genopbygget ejendommen som før skade hurtigst muligt, så huslejetab og driftstab blev minimeret, og så lejerne kunne komme hurtigt tilbage igen.

Arkhus sikrede samtidig arbejdsmiljøet og var ansat til at udarbejde Plan for Sikkerhed og Sundhed samt afholde nødvendige sikkerhedsmøder og sikkerhedsrunderinger på byggepladsen.

Før


Under


Efter