Kvalitetssikring

Arkhus kvalitetssikrer alle rådgivningsydelser. Det grundlæggende princip i kvalitetssikringen er at udføre tingene korrekt første gang. Dette betyder, at projekterne leveres så de lever op til bygherrens krav, ønsker og behov hvad angår form, funktion og kvalitet forenet med den aftalte økonomiske ramme.

Hos os er kvaliteten i højsædet allerede i starten af et projekt, således at bygningernes levetid bliver lang med få vedligeholdelsesomkostninger.

Kvalitetssikringen gennemføres på tegnestuen ved systematisk gennemgang og granskning af projekterne for at sikre, at den ønskede kvalitet bliver opnået og opretholdt.

På tegninger og i beskrivelser sørger vi for, at kvaliteten på materialerne bliver fastlagt. Under selve byggeriet udfører vi kvalitetssikring på byggepladsen, så bygherren får den aftalte kvalitet. Der afholdes ugentlige byggemøder og løbende tilsyn, som dokumenteres i form af byggemødereferater, tilsynsnotater og fotos.