Arbejdsområder

Virksomheden har nedenstående ydelser som kernekompetencer inden for både erhverv og offentligt byggeri:

 • Udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner og langtidsbudgettering.
 • Udarbejdelse af budget og overslagspriser.
 • Udarbejdelse af myndighedsprojekt og indhentning af byggetilladelse samt kommunikation med myndigheder m.v. 
 • Håndtering af og kommunikation med beboere, naboer og lejere, varsling, individuelle materialevalg m.v. 
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale/hovedprojekt herunder beskrivelser, tegninger og tilbudslister m.v.
 • Udarbejdelse af oplæg til acceptskrivelse mellem bygherre og entreprenør.
 • Styring og tilsyn med igangværende byggesager, afholdelse af byggemøder, økonomistyring m.v. 

Vi arbejder i Autocad og MS-office.

Kundetyper

Vores kunder fordeler sig primært som følger:

 • Forsikringsselskaber: Erhvervsejendomme, boligkarréer, villaer, parcelhuse m.v. 
 • Erhverv: Fonde, butikker, kontorer, fabrikker, landbrugsbygninger, projektudvikling m.v.
 • Offentlige: Kontorer, skoler, daginstitutioner, plejecentre, m.v. 
 • Almennyttige boligforeninger, andelsboligforeninger og ejerforeninger