Konstruktioner/statik

Arkhus Bygningsrådgivning A/S tilbyder dimensionering af bærende konstruktioner samt eftervisning af eksisterende konstruktioner.   

Vi har egne ingeniører ansat, og det betyder, at vi kan udarbejde alle statiske beregninger og eftervisning af statik, uden at skulle købe denne ydelse ude i byen.

Det betyder også, at arbejdsgangen med fx. et udbudsmateriale på genopbygning, nybyggeri eller renovering bliver hurtigere, da vi selvfølgelig arbejder tæt sammen i vores lille organisation.

Vi tilbyder også at udføre mindre opgaver, som fx. kan være at eftervise statikken i en bærende konstruktion eller måske en enkelt bjælke.

Vi samarbejder med forskellige forsikringsselskaber, og rykker ud med kort varsel og yder rådgivning, hvis betonelementer har fået skader efter varmepåvirkning eller eksplosion.