Indretning/ombygning

Arkhus Bygningsrådgivning A/S tilbyder udførelse af indretningsforslag for erhvervsvirksomheder, boligforeninger og private bygherrer. 

Vi udarbejder indretningsforslag i forbindelse med genopbygning, ombygning/indretning eller renovering af både beboelse og erhverv.

Vi tilbyder registrering af gældende forhold i ejendommen.

Vi udarbejder gode og praktiske indretningsløsninger, som samtidig overholder gældende krav i bygningsreglementet vedr. lovliggørelse, tilgængelighed og brandforhold.

Vi kommer med forslag til materialevalg, samt tilbyder at holde møde med ejendommens beboere/brugere for dialog og orientering omkring indretning og materialevalg m.v.

Vi udarbejder myndighedsprojekt og indhenter byggetilladelse, ligesom vi udfører udbudsmateriale for indhentning af priser samt tilbyder tilsyn med byggeriet under udførelsen.