Renovering

Arkhus Bygningsrådgivning A/S tilbyder byggeteknisk rådgivning inden for renovering af eksisterende ejendomme, herunder bl.a. beboelsesejendomme, erhvervsejendomme, skoler og andre institutioner, hvor vi bl.a. udfører følgende:

  • Udarbejdelse af tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan.
  • Udarbejdelse af budgetter over forestående renoveringsopgaver m.v.
  • Udarbejdelse af myndighedsprojekt og indhentning af byggetilladelse samt kommunikation med den pågældende kommune, Kulturstyrelsen m.v.
  • Håndtering af og kommunikation med beboere, naboer og lejere herunder også varsling, individuelle materialevalg m.v.
  • Udarbejdelse af udbudsmateriale/hovedprojekt, herunder beskrivelse, tegninger og tilbudsliste m.v.
  • Udarbejdelse af oplæg til acceptskrivelse mellem bygherre og entreprenør.
  • Tilsyn af igangværende byggesager, afholdelse af byggemøder, økonomistyring m.v.