Det siger kunderne om Arkhus

Tak for samarbejdet og jeres meget store indsats

Kære Allan

For min del vil jeg betragte sagen som afsluttet ift. de rådgivnings- og koordineringsopgaver som du og Arkhus har ydet på glimrende vis.

Tak for samarbejdet og jeres meget store indsats. Det har været trygt og godt for mig at have jer med på alle fronter, både med inspiration,  forslag til gode tekniske løsninger og – ikke mindst – økonomistyringen, når bølgerne er gået lidt højt i dialogen med entreprenøren.

- Forsikringstager, Brandskade hos Alka Forsikring

Tak for jeres rådgivning

Kære Allan
Jo tak, vi synes vi er hjulpet rigtigt godt videre med skaden, og genopbygningen er nu i fuld gang. Det er dejligt at se.    
Tak for jeres rådgivning, som har været til stor hjælp for os.

- Forsikringstager, Brandskade hos Alm. Brand

Stor tak for jeres omfattende indsats

Vi skal på ny udtale, at vi glæder os over, at sagen nu kan lukkes og at vi føler, at I har behandlet os velvilligt og kompetent, samt at I har været åbne i den dialog, der har sikret de konkrete delafgørelser i det store komplicerede puslespil af afgørelser.
 
I skal søreme have mange tak.

- Forsikringstager, Stormflodsskade hos Topdanmark

Tak for god håndtering af sagen

Hej Allan, 
Så kom afgørelsen fra Stormrådet endelig. 

Det er jo god læsning. Stormrådet er enig i din skadegrad, så det er jo super. 

Tak for en god håndtering af sagen og for den meget hjælp til at besvare advokatens indsigelser. 

Stormflodsgruppen, Topdanmark

God og saglig sagsbehandling

"Jeg vil gerne sige tak for en god og saglig sagsbehandling fra Allans og din side. 
Man hører ofte om problemer med forsikringsskader, men det har på ingen måde være tilfældet her  :-)"

Forsikringstager.

Gode referater af byggemøder og tæt opfølgning

"I et meget kort og hektisk forløb ift. at få etableret lærerarbejdspladser for 70 lærere fra sidste uge i skoleåret 2013/14 til skolestart var Allan Daugård, Arkhus Bygningsrådgivning en meget stort hjælp i alle projektets faser.

Projektet indbefattede ombygning og flytning af flere faglokaler og SFO samt renovering af lokaler til lærerarbejdspladser og mødelokaler.

Allan fik i de 7 uger der var til rådighed koordineret (og nogen gange pisket) håndværkere til at udføre deres indbyrdes forbundne opgaver i projektet. Gode referater af byggemøder og tæt opfølgning i dagligdagen, også ift. min inddragelse i beslutninger om afledte udgifter, var en fornøjelse.

Allan kvalitetssikrede de færdige resultater og sørgede ved en grundig regningskontrol, at vi kun har betalt , det vi skulle.

Jeg har været meget tilfreds med samarbejdet med Allan, Arkhus, henover sommeren."

Skoleleder, Byskovskolen i Ringsted

Tak for godt samarbejde

"Samtidig vil jeg gerne have lov til at sige tak for godt samarbejde både med dig Allan, taksator fra Alm. Brand samt forsikringstager, Projektet har efter vores opfattelse forløbet godt og planmæssigt og der har været rigtig god dialog med alle parter under hele forløbet , tak for det."

Entreprenør, forsikringsskade.

Dejligt med hurtig aktion

Hej Allan, Michael og Steffen, 

Jeg har netop talt med Vibeke om hendes stormflodsskade. 

I tre har været taksatorer på hendes sag, og hun ville meget gerne rose jer alle for jeres indsats, og for jeres måde at behandle hende på. Hun synes I havde leveret et professionelt stykke arbejde, og havde været gode til at hjælpe hende.
Jeg skulle viderebringe takken til jer :) 

Hun har nu fået sin restværdiopgørelse, og glæder sig til at kunne komme i gang med at få opført sit nye hus.
Godt arbejde! 

Hun oplyser, at nogle af naboerne på vejen stadig kæmper med deres forsikringsselskaber og taksatorer, og endnu ikke har modtaget rapport, så Vibeke taler kun pænt om os på vejen.”

Stormflodsgruppen, Topdanmark Forsikring.

Ikke for meget og ikke for lidt

”Jeg vil gerne udtrykke min meget positive holdning til sagsbehandlingen af ovenstaaende,
baade hvad angaar Dit arbejde med sagen, Alm Brands sagsbehandling og Henrik Jensens
udførte arbejde.
I saa voldsom en sag for os er det dejligt, at sagsbehandling og opbakning hele vejen har været
dybt proff,- ikke for meget og ikke for lidt.
 
Tak for hjælpen”

Forsikringstager, stormskade.

Det har givet tryghed

”Kære Allan.

Vi vil gerne takke dig for et ualmindeligt godt samarbejde.
Du har været dygtig - skarp i dine iagttagelser og hjulpet os på bedste vis.
Det har givet os tryghed under hele forløbet.
Vi kunne ikke have haft en bedre rådgiver.
Det har været godt og konstruktivt sammen med dig.
Vi ønsker dig en god sommer, og siger mange tak for denne gang.”

Forsikringstagere, brandskade

Det har ikke været et nemt job

" - Og du skal vide at jeg syndes at Per har gjort et rigtig godt job, det har ikke været et ment job især ikke til sidst ....  

Jeg vil helt klart anbefalde ARKHUS til alle der har en opgave som skal løses"

Forsikringstager, brandskade

Tak for fin håndtering

”Hej Allan

Tak for kopi af aflv. dok.
Ser fint ud. Tak for meget fin håndtering af disse sager.”

Bygningstaksator, Alm. Brand.

Tak for kompetent rådgivning

"- vil gerne takke dig, Allan Daugaard, for din tålmodighed og meget kompetente, behagelige rådgivning."

Forsikringstager, stormflodsskade