Forsikringsskader

Arkhus Bygningsrådgivning A/S samarbejder med de største forsikringsselskaber i Danmark om udbedring af brand- og vandskader, hvor vi bl.a. udfører følgende:

  • Udarbejdelse af kalkulation på skadede ejendomme, herunder beregning af skades %, dagsværdi før skade, samt beregning af lovliggørelses erstatning.
  • Registrering af brand- eller vandskadede bygninger inden nedrivningen påbegyndes.
  • Dialog og håndtering af skadeslidte ejere/beboere, herunder materialevalg til genopbygning m.v.
  • Udarbejdelse af myndighedsprojekt og indhentning af byggetilladelse, samt kommunikation med den pågældende kommune, Kulturarvstyrelsen m.v.
  • Håndtering af og kommunikation med beboere, naboer og lejere herunder også varsling, individuelle materialevalg m.v.
  • Udarbejdelse af udbudsmateriale/hovedprojekt, herunder beskrivelse, tegninger og tilbudsliste m.v.
  • Udarbejdelse af oplæg til acceptskrivelse mellem bygherre/skadeslidte og entreprenør.
  • Tilsyn af igangværende byggesager, afholdelse af byggemøder, økonomistyring m.v.